Bezoek van expert Dr. Maarten Bakker – ENVI

Door Maaike Makkink

Na de lunch was het dan ook voor de commissie Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid zo ver. Dr. Bakker kwam langs om de gedelegeerden antwoorden te geven op alle vragen die ze hadden. Dr. Bakker werkt aan de Technische Universiteit Delft aan Faculty of Civil Engineering and Geosciences, aan de afdeling Resources & Recycling.

Allereerst beantwoorde Dr. Bakker vragen over plastic. Het ging dan over soorten plastic en hoe die recyclebaar die zijn. Je hebt onder andere:

  • Verpakking plastic; Dit is goed recyclebaar, maar het vervuilt wel gemakkelijk. Het probleem met dit plastic is dat het momenteel niet altijd goed wordt ingezameld, waardoor het niet gerecycled kan worden.
  • Dikker plastic; Dit is ook goed recyclebaar. De enige vereiste is dat het plastic smeltbaar is, dit is het geval als het een ‘puur plastic’ is. Dit houdt in dat het plastic niet een mix is van meerdere soorten plastic.
  • Zwaarder plastic; Dit wordt onder andere gebruikt in gereedschap en elektronica. Dit soort plastic is vaak een mix van meerdere plastics en is daarom moeilijk om te smelten.

Na deze antwoorden, vroeg de commissie of er dan goede alternatieven zijn voor plastic. Deze zijn moeilijk te vinden omdat plastic vele pigmenten en daarmee ook vele eigenschappen kan hebben. Er zijn wel alternatieven, maar deze zijn vaak niet sterk genoeg of zijn te zwaar wat zorgt voor een duurder transport.

Daarnaast werd er gevraagd hoe het recycleproces makkelijk gemaakt kan worden. Dr. Bakker gaf hier een paar voorbeelden voor:

  • De gebruikte producten zouden bijvoorbeeld kunnen worden teruggestuurd naar de producent. Hierdoor worden bedrijven geconfronteerd met hoe moeilijk hun producten te recyclen zijn.
  • De consument kan meer worden gestimuleerd om hun afval op de juiste plekken in te leveren. Er is nu namelijk een inzamelingsprobleem. Er moet gezorgd worden dat de keten samen gaat werken. Het is dan ook belangrijk dat er op soort en kleur gesorteerd wordt.
  • Er kan meer onderzoek worden gedaan naar een efficiëntere productie.

Als laatste werd er gevraagd wat dan de beste manier is van afvalverwerking. Als antwoord gaf Dr. Bakker dat afval het liefst voorkomen wordt, maar dit is helaas niet altijd mogelijk. In dat geval heeft hergebruikt plastic de voorkeur. Hergebruik is alleen niet gewild bij de  consumenten. Als afval niet    herbruikt kan worden, dan wordt het gerecycled. Dit houdt in dat het plastic omgesmolten wordt naar een nieuwe vorm. Is ook dit niet mogelijk, dan wordt het product verbrand. Mocht dit allemaal niet kunnen, dan wordt het product gestort op een vuilstort.

Na drie kwartier was de tijd helaas om en moest de commissie verder met vergaderen. De commissie zal de gegeven antwoorden zeker gebruiken in het opstellen van haar resolutie. We willen Dr. Bakker hartelijk bedanken voor zijn tijd en moeite!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *