Een interview met Eerste Kamer voorzitter meneer Bruijn: ‘Jongeren, belangenverstrengeling en cabaret’

Door Frouke van Dam

Wie denkt dat MEP enkel staat voor een weekje vrij of wat onzinnige debatten voeren over te moeilijke onderwerpen heeft het mis. Goed mis zelfs, want volgens de voorzitter van de Eerste Kamer, Prof. dr. J.A. Bruijn, zijn de MEPpers cruciaal. Cruciaal voor Nederland, maar ook voor Europa. Dat vertelt hij tijdens de Algemene Opening van MEP Nederland, waar hij te gast is om over zijn werk te vertellen en vragen van de parlementariërs te beantwoorden.

Meneer Bruijn is sinds 2 juli 2019 voorzitter van de Eerste Kamer. Naast zijn werk in de senaat en in de VVD, werkt hij ook als hoogleraar immunopathologie in Leiden en als arts in het LUMC in Leiden. Dat hij tijd voor een stel scholieren met een slechte Zoom verbinding maakt, is dus een hele eer. Die tijd besteedt hij door vier tips aan de parlementariërs mee te geven.

Als eerste spreekt hij over voorbereiding. Een debat voeren zonder goede voorbereiding is erg lastig. Ook kennis over details geeft een voorsprong op je opponent.

Ten tweede heeft hij het over respect. Dit maakt hij duidelijk met een voorbeeld over een interview van gisteravond. Bij zowel Jinek als Op1 zaten influencers, die besloten hadden zich niet meer aan de coronamaatregelen te houden. Meneer Bruijn werd hier behoorlijk kwaad over en had daardoor veel bewondering voor de interviewers (en de mensen) die hen desondanks met respect benaderen. Dit is niet makkelijk, maar wel noodzakelijk. Hier deelt hij ook een tikje uit naar sommige collega-politici. Dit respect zou soms namelijk ook op het Binnenhof missen.

Empathie is de derde tip voor de parlementariërs. Hiermee bedoelt hij het zich verdiepen in de denkwereld van een ander. Dit is essentieel voor zowel het onderwijs als in een debat. Tijdens een debat moet je je volgens meneer Bruijn meer bezig houden met de denkwereld van een ander, dan met je eigen boodschap. Dit voelt onnatuurlijk en volgens hem is dit ook deel van de uitdaging. Empathie zit niet in ons systeem, maar gelukkig is het wel bij te brengen.

De vierde en laatste tip is iets minder goed aan te leren, namelijk humor. Humor kun je wel voorbereiden, wat hij toelichtte met een anekdote die niemand leek te snappen. “Als er niemand lacht moet je gewoon doorgaan,” zegt hij, ”dat is ook een kenmerk van humor.”

Na deze tips over voorbereiding, respect, empathie en humor, is het tijd voor de vragenronde. Er wordt gevraagd naar de relevantie van de Eerste Kamer, de senaat. Bruijn antwoordt dat de kwaliteit van de wetgeving zonder deze senaat minder goed zou zijn. De Tweede Kamer zorgt voor het compromis en in de Eerste Kamer wordt gekeken naar de haalbaarheid van dit compromis in de praktijk. Dit kunnen ze goed, doordat senatoren met één been in de samenleving staan. Deze nevenfuncties geven de senatoren veel praktijkkennis. Echter brengen deze nevenfuncties ook problemen met zich mee. Er kan belangenverstrengeling ontstaan. Als een senator een belang heeft in bepaalde zaken en hierover mee mag beslissen, komt de integriteit van ons bestuur onder druk te staan. Daarom heeft de Eerste Kamer nu sinds een jaar een aparte integriteitscode, volgens Bruijn. Hierdoor zou er meer kennis over de nevenfuncties en belangen komen. “Ik kan er nog veel langer over praten,” zegt hij, “maar dat mag niet van de voorzitters.”

Ook het persoonlijke leven van Bruijn komt aan bod. Hij vertelt over zijn waardering voor ons “actieve koningshuis” en over zijn geschiedenis als cabaretier. Ook in zijn studententijd had Bruijn namelijk behoefte aan een nevenfunctie en “rommelde hij op een piano” voor honderd gulden per uur, gratis bier en sigaren. Op dit moment heeft Bruijn een doel dat fantastisch aansluit op de filosofie achter MEP: het betrekken van jongeren bij politiek en de Eerste Kamer. “Gek genoeg zitten er in de Eerste Kamer mensen zoals ik die niet meer jullie leeftijd hebben, terwijl de effecten vooral op jullie neerslaan,” aldus Bruijn. “Het land steunt op de jongeren.”

Na dit lange gesprek met meneer Bruijn is er iets wat we zeker kunnen concluderen. Hij heeft zich goed voorbereid, empathie en respect getoond en ons met veel humor geleerd over de Eerste Kamer en haar belang. Ik zou er nog veel langer over kunnen schrijven, maar dat mag niet van de hoofdredacteuren.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *