Resolutiepitches algemene vergadering MEP Nederland 2020

Resolutiespeech Vervoer en Toerisme (TRAN)

De eerste commissie die zijn resolutie mocht voordragen was de commissie TRAN, staande voor vervoer en toerisme. Deze resolutie werd voorgedragen door Henriette Mulder en Teun Aarts. Ze begonnen heel sterk met forse kritiek op het bestaande openbaar vervoer, met name de lange vertragingen en hoge prijzen. In de speech werd de focus van de commissie al snel duidelijk. In hun eigen woorden: “Wij leggen in onze resolutie de focus op het verbeteren en innoveren van het bestaande openbare vervoer”.

Ze merkten op dat het compleet omgooien van het openbaar vervoer om het op deze manier te bevorderen, praktisch niet uitvoerbaar is. Daarom leggen ze de focus op het bevorderen van het al bestaande systeem. Ze leggen hierbij de nadruk op de landsgrenzen. Daar worden volgens hun de grootste vertraging opgelopen. Ze willen dat dit efficiënter verloopt, om eenvoudig van wereldstad naar wereldstad te kunnen reizen via het openbaar vervoer. Dit doel willen ze bereiken door middel van het drastisch verlagen van de prijzen die gevraagd worden voor het gebruiken van het openbaar vervoer. De twee delegatieleden waren krachtig in het brengen van hun punten en wisten elkaar goed af te wisselen.


Resolutiepitch Rechten van de Vrouw en Gendergelijkheid (FEMM)

“De beste manier om de toekomst te voorspellen is om haar zelf te creëren”, dit is het krachtige bericht dat door de zaal galmt tijdens de resolutie pitch van de commissie rechten van de Vrouw en Gendergelijkheid. Ze streven met dit statement naar meer aandacht voor de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Zo zijn vrouwen beperkt op de arbeidsmarkt, omdat er vaak een zwaardere verantwoordelijkheid bij hen ligt om voor de kinderen te zorgen. Door het tekort aan kinderopvang zal dit dan ook ten koste gaan van de carrière van de vrouw. Dit is een probleem dat al vanaf het begin der tijden te herkennen is.

Natuurlijk zijn dit nieuwe tijden en nieuwe kansen. De pitch maakte ons dan ook bekend met alle economische voordelen die het met zich mee zal brengen als vrouwen dezelfde toegang zouden hebben tot onder andere de arbeidsmarkt. De commissie pleit voor betere regelingen omtrent het ouderschapsverlof, gelijkstelling van man en vrouw en extra voorlichting bij jongeren betreffend dit probleem. Verandering begint immers bij de nieuwe generaties; een frisse start als het ware. Jongeren krijgen te vroeg al te maken met stereotypes en vooroordelen, dus wat is een betere manier om te voorkomen dat ze meegaan in de oude manieren en zorgen voor de verbetering van omstandigheden voor veel mensen dan voorlichting? Deze pitch door delegatielid Luco van Bergen heeft indruk gemaakt!


Resolutiespeech Internationale Handel (INTA)

De resolutiespeech uit de commissie INTA werd door Koen Burghout gegeven. Hij hoopt zo veel mogelijk stemmen te winnen voor de resolutie waar zijn commissie de afgelopen twee dagen zo hard aan heeft gewerkt. Koen benadrukt dat we niet in problemen, maar in oplossingen moeten denken. Handel, en voornamelijk internationale handel, wordt steeds belangrijker in onze groeiende geglobaliseerde wereld. Daarom zijn handelsverdragen belangrijk om efficiënter, goedkoper en geordender te kunnen handelen. Ook de toekomst van handel wordt besproken. Daarnaast spreekt Koen over milieu en mensenrechten. Verder gaat het over kleine bedrijven en standaarden voor producten. Hopelijk wordt de resolutie van zijn commissie mede dankzij deze overtuigende speech aangenomen!


Resolutiepitch Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid (ENVI)

De resolutie pitch van de commissie ENVI begint met een schets van de crisis waar wij ons nu in bevinden. Emma Muntinga wint gelijk de aandacht van het publiek door haar te herinneren aan de online lessen, weekenden thuis, geen opa en oma zien en lange wattenstaven in je neus. Ze beweert dat de coronacrisis de grootste crisis sinds de Tweede Wereld Oorlog is. Volgens ENVI loopt elke crisis uit de hand doordat we telkens dezelfde reactie hebben. We reageren te langzaam, niet gecoördineerd en met te weinig slagvaardigheid. Dit patroon is niet functioneel. In Europa zijn er nu al één miljoen coronadoden. Dit laat nogmaals zien dat het reactiepatroon van Europa niet goed is. ENVI’s doel is om Europa klaar te maken voor elke crisis die op haar pad komt door een waarschuwingssysteem te creëren, een duidelijke website te maken en hierdoor de situatie te voorkomen. Zij vindt dat men de plicht heeft klaar te zijn voor de toekomst, samen te werken en zichzelf voor te bereiden op een crisis. Emma eindigt haar pitch met “Ik reken op uw steun.” Al met al een duidelijke resolutiepitch.


Resolutiepitch Cultuur en Onderwijs (CULT)

De resolutiepitch van de commissie Cultuur en Onderwijs, ook wel CULT, werd gegeven door Julia Bouwknegt. De commissie vraagt zich af wat nou eigenlijk goed onderwijs is. Julia noemt enkele voorbeelden van wat de oplossing zou kunnen zijn. “Maar…”, zegt ze, “het antwoord is niet zo eenvoudig, anders zou onze commissie niet bestaan”. Ze willen gelijkheid in het onderwijs. Iedereen moet gelijke kansen, gelijke toegang en gelijk spreekrecht hebben. Ze willen leraren verder opleiden en het beroep aantrekkelijker maken; het lerarentekort is namelijk ook een enorm probleem. Daarnaast benadrukt ze dat onderwijs in de juiste vorm ontzettend belangrijk is en dat iedereen gelijke kansen moet hebben.


Resolutiepitch Burgerlijke vrijheden, Binnenlandse zaken en Justitie (LIBE)

Dat de persvrijheid in de EU niet meer zo hevig onder druk heeft gestaan sinds de koude oorlog maakte Famke Allaart duidelijk in de pitch voor de commissie LIBE. Gebrek aan mediavrijheid is een serieus probleem wat de commissieleden van LIBE de afgelopen dagen hebben geprobeerd op te lossen. Uit de pitcht blijkt dat de commissie dit onder andere wilt doen door het direct subsidiëren van media platforms en hulporganisaties, daarnaast willen ze het orgaan P.E.R.S., met een erg toepasselijke naam, oprichten.  Het doel van dit orgaan is om de burgers te informeren over de afnemende vrijheden voor de journalistiek.

Net als in de pers speech wordt in deze pitch het probleem van nepnieuws aangekaart. “Het herkennen en labellen van fake news ligt voor een groot deel in de handen van de burgers,” benadrukt Famke. Hiervoor heeft de commissie een orgaan opgericht: K.A.A.S.J.E. Naast dit orgaan zijn ze van plan om een documentaireserie te maken genaamd Casa del MEP. Of deze resolutie echt de persvrijheid in al haar glorie zal laten doen terugkeren naar álle lidstaten valt nog te betwijfelen.

Famke sloot af met een krachtige boodschap: “The courage in journalism is sticking up for the unpopular, not the popular. Laten we dit samen weer mogelijk maken.” Als journalisten van het MEP persteam kunnen wij niet anders dan het hiermee eens zijn.


Resolutiepitch Buitenlandse Zaken – subcommissie Mensenrechten (AFET/DROI)

Na de landenspeech van Nederland wisten we niet wat ons te wachten stond bij de resolutie pitch van commissie AFET/DROI. Zodra ze in het groot afgebeeld waren tijdens de officiële opening was de serieuze sfeer teruggekeerd en de gezellige hoedjes in het verleden achtergelaten. Alhoewel de sfeer gepaster was voor MEP hadden ze niet echt de bedoeling van een resolutie pitch binnen gekregen, aangezien ze al snel de resolutie letterlijk gingen voorlezen in plaats van pitchen. Zo waren ze op een gegeven moment appendix E over het orgaan T.U.T.O.R.E.N. aan het opnoemen. Dit zorgde er dus ook voor dat hun pitch aan de lange kant was.

Natuurlijk heeft het voorlezen van de resolutie i.p.v. een pitch geven ook zo zijn voordelen, bijvoorbeeld dat andere commissies de speech goed kon bijhouden, ondanks problemen met het geluid of verbinding. Zogezegd heeft elk nadeel zijn voordeel.


Resolutiespeech Interne Markt en Consumentenbescherming (IMCO)

Er zit een hele wereld achter onze aankopen. Dat blijkt wel tijdens de resolutiepitch van de commissie IMCO. Pieter Dolmans, de gedelegeerde uit Zuid-Holland, had de eer om hun zorgvuldig opgestelde resolutie te verdedigen. Zijn speech begon met alles wat goed gaat: de Europese Unie is een voorbeeld voor consumentenbescherming en deze grote interne markt heeft ons al meer dan 18 miljard opgeleverd. Toch is er ook een probleem, zoals de vervalsing van CE-markeringen. Dit keurmerk geeft aan dat een product goedgekeurd is volgens de Europese regels. Blijkbaar wordt dit keurmerk nagemaakt door onder andere China. En ook binnen Europa worden de regels overschreden.

Gelukkig heeft de commissie voor elk probleem ook een oplossing gevonden. Een van deze oplossingen is het orgaan M.O.O. die onder andere meer duidelijkheid zal geven over betrouwbare fabrikanten en webshops. Erg origineel dachten ze, tot bleek dat nog twee andere commissies een orgaan met exact dezelfde naam opgesteld hadden. Al benoemde Pieter dat natuurlijk niet in zijn speech. Wel vertelde hij dat deze plannen de interne markt sterk zullen bevorderen. Het speerpunt van de commissie is dan ook dat ze ons als consument zowel willen beschermen, als vrijheden willen geven. Of het gaat werken weten we niet, maar het is toch een fijn idee!


Resolutiespeech Juridische Zaken (JURI)

De commissie JURI heeft de afgelopen dagen gewerkt aan een resolutie over de rechtsspraak die in sommige EU-lidstaten in gevaar is. Meneer Vidra had de taak een pitch te geven waarin hij hun resolutie aanprees. Vidra begon met een verwijzing naar Vrouwe Justitia: het symbool voor de rechtsspraak. Hij vertelde dat de Europese samenleving niks zou zijn zonder een gezonde rechtsspraak en dat dit een van de fundamentele waarden is waar de EU op is gebouwd. Deze waarde wordt echter niet meer overal in de EU gewaarborgd en daarom hebben zij deze resolutie geschreven. Het is volgens meneer Vidra nog niet te laat, als men het probleem nú aanpakt. De speech was sterk en er het belang van een gezonde rechtsstaat in de EU werd veel benadrukt.


Resolutiespeech Landbouw en plattelandsontwikkeling (AGRI) 

De resolutie van de commissie AGRI begon met een file van boosheid. De woede in deze file wordt veroorzaakt door mensen die tégen verduurzaming van de landbouw zijn. De commissie AGRI wilde deze problemen oplossen. Ze wil de verduurzaming stimuleren om een betere wereld te maken. Alleen moet er  rekening worden gehouden met de boze boeren en andere klimaat sceptici.

In de speech werd een nieuw keurmerk gecreëerd om daarbij te helpen. Dit keurmerk zou helpen bij het beter classificeren van producten uit de landbouw. Het keurmerk zou er verder toe dienen: “om milieuvoldoening te garanderen”. Dit alles zou niet alleen voor een beter Europa zorgen, maar ook voor een betere wereld. Wat hartstikke logisch is, omdat klimaatverandering iedereen beïnvloed. De komende dagen zal duidelijk worden wat de rest van de Europese lidstaten van de resolutie vindt.


Resolutiespeech Constitutionele Zaken (AFCO)

De laatste speech van de dag was de resolutiepitch van de commissie Constitutionele Zaken (AFCO). De speech begon met het duidelijk voorleggen van de problemen die de commissie heeft vastgesteld. Zo voelt de EU zich minder een eenheid en is de participatie van jongeren in de politiek minimaal. De commissie stelt onder andere voor om het orgaan L.E.F. op te richten voor het verstrekken van EU gerelateerde informatie en belangstelling te wekken onder de inwoners van de EU. Er wordt benoemd dat alle lidstaten hun eigen cultuur en identiteit moeten behouden. Daarnaast moet de transparantie binnen de EU vergroot worden en is de communicatie binnen de EU erg belangrijk. De pitch van AFCO werd duidelijk verteld en gaf een goed beeld van de resolutie!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *