De perfecte MEP’per, wie of wat is dat eigenlijk?

Door Nienke Wedda en Isis van der Horst

De perfecte MEP’per, wie of wat is dat eigenlijk? Volgens commissie TRAN zijn er bepaalde kwaliteiten die élke goede mepper moet bezitten. Kwaliteiten als geduldig en een teamspeler zijn, zijn volgens TRAN bijvoorbeeld erg belangrijk. Ook het woord nuchter viel tijdens de bespreking, waarop meneer Wouters zoals verwacht zei: “Nuchter, in welke zin?” Door een week samen te werken aan een resolutie, hebben de commissieleden elkaar beter leren kennen. Wij hebben de commissie gevraagd terug te kijken naar de kwaliteiten die zij maandag tijdens de eerste vergadering hebben opgesteld en ons te vertellen wie zij uit de commissie er het beste bij vinden passen.

We begonnen ons interview aan de deelnemers met de volgende vraag: “Wie in de commissie heeft de sterkste eigen mening?” Hier werd opvallend vaak hetzelfde antwoord op gegeven, namelijk Thijs. Dit antwoord verbaasde ons niet, aangezien Thijs zeker geen meeloper is. Hij heeft zijn eigen mening en die durft hij uit te spreken ook. Vervolgens vroegen we aan de commissieleden wie onder hen het meeste geduld heeft. “Dit is een moeilijke vraag. Het zijn er niet heel veel”, lachte Irza. Maar toen we het aan Owen vroegen, antwoordde hij dat hij iedereen juist wél redelijk geduldig vindt. Thijs gaf al snel aan dat hij het in ieder geval niet is en Pascalle noemde voorzitter Jannah. 

Bij de volgende vraag werd wederom door iedereen hetzelfde antwoord gegeven. We vroegen wie in de commissie het beste anderen kan overtuigen. Het antwoord was unaniem: Morris. Ook dit is niet verrassend; hij kan goed en duidelijk spreken. Zelfs Morris noemde zijn eigen naam! Omdat de deelnemers ook hadden benoemd dat ze het belangrijk vinden dat elke mepper een teamspeler is, ging de volgende vraag over wie het beste samen kon werken. Vrijwel iedereens naam kwam hier naar boven. Maar het antwoord dat er bovenuit sprong was Anna! 

Daarna vroegen we aan de commissieleden wie de grootste woordenschat had. Er werden verschillende namen genoemd, maar ook hierbij kwam Morris’ naam weer het vaakst voorbij. Hij was ook niet bang om net als bij de eerste vraag zichzelf als antwoord te geven. Ook Teun en Thijs noemden hun eigen naam. Hieruit valt te concluderen dat de commissie dus erg zelfverzekerd is! Er is echter wel iemand die nog een eervolle vermelding moet krijgen bij deze categorie, namelijk Henriëtte. Zij heeft namelijk iedereens woordenschat uitgebreid met het prachtige woord ‘paradigma’. Iedereen was totaal verwonderd door dit woordgebruik, en daarom moesten we het nog specifiek benoemen.

Toen waren we alweer bij de laatste vraag aangekomen: “Wie in de commissie is het meest gefocust en werkt dus heel doelgericht?” Er werden verschillende antwoorden gegeven, maar Pascalle werd het vaakst genoemd. Dit verbaasd ons wederom niet, aangezien Pascalle de vergaderingen altijd rustig probeerde te houden. Als de situatie iets te rumoerig werd, was zij vaak degene die zei dat de commissie even moest doorpakken. 

Onze conclusie is dat alle commissieleden van TRAN één of meerdere eigenschappen hebben van een goede MEP’per. Niet alle namen zijn in dit artikel genoemd, maar in ons interview zeker wel. Naast dat de commissieleden dus uitstekende MEP’pers zijn, is het ook een hele gezellige groep, waardoor we erg hebben genoten van het interview.