Een interview met VOLT lijsttrekker Laurens Dassen

Door Guusje van Ravenstein

Dwars tegen de toenemende eurosceptische stroming in roeit Laurens Dassen en de pro-Europese politieke partij waar hij bij hoort, Volt. Vraagstukken zoals klimaat, migratie en digitalisering moet je samen aanpakken, vindt Laurens Dassen. Sterke bundelingen van Europese krachten, daar pleit Volt voor. Laurens is de lijsttrekker van Volt voor de Nederlandse Tweede Kamerverkiezingen in 2021. Via een Zoom-call was Dassen aanwezig bij de Algemene Vergadering van de nationale MEP-conferentie waar hij ook een woordje deed. 

Nadat Dassen zichzelf en de pro-Europese partij Volt kort heeft voorgesteld is het tijd voor de vragenronde. Er worden vragen gesteld over de partij Volt en de keuze die ze heeft gemaakt om op alle niveaus van de politiek te opereren. Lokaal actief in Duitsland, Italië en Hongarije, meedoen aan de nationale verkiezingen in Nederland en – niet te vergeten – werkzaam in het Europees Parlement. Volt is aanwezig op alle bestuurslagen en dit maakt haar uniek. Lokale, nationale en Europese politiek worden op deze manier met elkaar verbonden. 

Ook de plannen van Dassen voor verduurzaming komen aan bod. ´Verduurzaming is natuurlijk hét grote vraagstuk´, zei hij. Tevens laat hij los dat het een van de redenen is waarom hij de politiek is ingegaan. Plannen om dit belangrijke vraagstuk gedeeltelijk op te lossen heeft hij zeker. Zo zetten hij en Volt, zich in voor een uitgebreid Europees netwerk van hogesnelheidstreinen om het vliegen te verminderen zonder dat dit ten koste gaat van de mobiliteit. Tegelijkertijd zet Volt zich ook in voor het invoeren van bepaalde belastingen op milieuvervuilende stoffen zoals stookolie en CO2 uitstoot. De vervuiler moet betalen. Aan de andere kant vindt Volt innovaties erg belangrijk. Deze moeten volgens Dassen dan ook subsidies krijgen. 

“Je zit in de politiek om idealen te verwezenlijken”, vertelt Dassen, “en dit gebeurd niet in één dag.” Echte grote veranderingen kosten tijd. Het belangrijkste doel wat Volt in het Europees Parlement heeft gehaald kan hij dan ook niet specifiek benoemen. Wel vertelt hij over de dingen waar Damian Bouselager, Europarlementariër van Volt, zich groot voor maakt. Damian is in de commissie AFCO onder andere bezig met het opzetten van de Conference of the future of Europa.  Daarnaast is hij bezig met het met het opzetten van een structureel plan om vluchtelingen op een humane manier op te vangen en deze een goede asielprocedure te laten doorlopen. 

Dassen laat weten dat hij erg trots is op het feit dat hij afgestudeerd is. Desondanks is zijn allergrootste prestatie op dit moment is niet een prestatie van hem alleen maar van duizenden vrijwilligers verspreid over Europa samen. Een heleboel mensen hebben meegewerkt en zijn bereid geweest om een nieuwe politieke partij op te zetten. Een innoverende partij om daarmee politiek van nationaal naar een europees niveau te brengen. Er zijn veel critici geweest die hebben gezegd dat het niet gaat lukken. Dassen heeft, nadat hij zijn baan had opgezegd om fulltime voor Volt te werken, wel eens met zijn handen in zijn haar gezeten en gedacht, hoe gaan we dit doen? Dassen is, terecht, bijzonder trots op deze beweging. Elke stap in de juiste richting is al een prestatie, benadrukt Dassen nog even. Als je gelooft in wat je wilt bereiken en je daaraan vasthoudt is dit al een grote persoonlijke overwinning op zich. 

De deelnemers hebben niet alleen naar Dassen geluisterd, Dassen heeft ook scherp opgelet naar wat de deelnemers te zeggen hadden. Hij was erg te spreken over de kennis van zaken, het talent en de innovatie die hij hoorde in de speeches. Een groot compliment voor alle MEP’pers. De jeugd is de toekomst, vertelt hij. Dat Dassen het écht inspirerend vind om naar jongeren te luisteren, was terug te horen in de voorbeelden die hij kon opnoemen van de speeches en de behandelde onderwerpen. 

Tot slot heeft Dassen nog een  stimulerende  boodschap voor de jongeren. ´Als je echt iets wilt veranderen, pak dan ook die verantwoordelijkheid´, zegt hij. Het advies van Dassen is om je hierin vast te bijten, je vrienden te betrekken en aan de slag te gaan. Hij benadrukt het belang van in gesprek gaan met mensen, ook met mensen die het oneens met jouw zijn. “Hou het niet bij deze paar dagen, maar blijf politiek betrokken. Geef opvolging aan datgene wat jij belangrijk vindt.”

Wat de toekomst voor Volt in petto houdt, is nog niet te zeggen, maar is wel zeker iets wat in de gaten gehouden moet worden. Een unieke pan-Europese partij die voor het eerst meedoet met de Nederlandse verkiezingen, daar moet op gelet worden. Dassen blijft nog even hangen om de laatste, misschien wel toekomstige politici, te horen spreken. Wellicht dat Dassen inderdaad een aantal MEP´pers spoedig terug zal zien in de politieke arena!