In gesprek met Gilles Pittoors – Interview bij de Commissie Drenthe

Door Fenna Kuivenhoven

 

Na een namenrondje in de commissie regionale zaken, waarbij iedereen zich keurig voorstelde met naam, provincie en het land dat hij/zij vertegenwoordigt, stelde Pittoors: ‘Ik ben Gilles, ik kom uit België en ik vertegenwoordig niemand.’ 

De sfeer zat er hierna gelijk in. Ook over de voorzitter die de ruimte tot stilte probeerde te manen had Pittoors wat te zeggen: ‘Nee hoor, er hoeft geen absolute stilte. Als ze echte Europarlementariërs zijn praten ze toch door elkaar heen.’ 

Hierna barstten de vragen los. Van invloed van de media op de huidige politiek tot populisme als bedreiging had Regi wat te vragen. 

Denkt u dat de sociale media veel invloed heeft op de mening van de burger op de politiek? 

“Fake news is van alle tijden en is niets nieuws. Het verband tussen de media, politieke elites en verzuiling heeft de samenleving radicaal doorbroken. Social media heeft ons dus in de eerste instantie teruggebracht naar een staat die geen controle heeft over de inwoners, en waar informatie onderling uitgewisseld kan worden.” 

Hoe ziet u populisme, als een verbetering of als gevaar? 

“Populisten claimen de stem van het volk te hebben, maar hebben het imago deze uiteindelijk niet na te leven. Populisme kan inderdaad wel een noodzakelijk evenwicht zijn in de tendens rondom politiek. Het wordt gevaarlijker wanneer zij definitief aan de macht komen, gezien er toch iets anti-pluralistisch aan populisme zit, in de zin dat zij [..] geen onderscheid tussen volk en elite maken. De positieve kant van populisme kan zijn dat zij de ijzeren wet* tenietdoen.” 

Wat gebeurt er als stemmen van burgers binnen de EU niet afhankelijk van de grens zijn, wat is het gevolg daarvan? 

“Kijk naar Griekenland, die heeft massaal gestemd voor een radicaal linkse partij, toen heeft Europa gezegd: ‘Ah, dat mag niet sorry.’ Bijna 16% van de Griekse burgers heeft dus gestemd voor deze partij, toen een hogere instantie dit afkeurde. Daar kan je dan vragen over stellen: wat doet onze stem, als het toch niets veranderd? In dit geval zou je voor polarisatie kunnen stemmen. Daar komt het populisme uit voort.” 

Hoe kan populisme in het leiderschap verholpen worden? 

“Niet. Ik kan een been niet overtuigen om geen been meer te zijn, populisten overtuigen om geen populisten te zijn is onbegonnen werk. Het beste is om ze niet aan de macht te laten komen.” 

Denkt u dat het integreren van ideeën uiteindelijk tot een barst punt leidt? 

“In de zin van komt er een nieuwe burgeroorlog, zijn er in de VS inderdaad mensen die deze optie serieus nemen. Maar je kan niet naar de VS kijken en verwachten dat hetzelfde in de EU gebeurt. De situatie in de VS komt doordat hun maatschappij polariseert. Maar opnieuw, polarisatie an sich vormt niet per se een groot probleem.” 

 

Nadat de commissie Regi uitgevraagd was, hebben wij als Persteam nog de mogelijkheid gehad om wat persoonlijkere vragen te stellen. 

Hoe bent U eigenlijk bij MEP terecht gekomen? 

“Dit is de eerste keer dat ik hier ben, een persoon van MEP had in de eerste instantie een collega van mij gecontacteerd, en die heeft eigenlijk naar mij doorverwezen.”

Valt dit vraagstuk helemaal in uw straatje, ook qua niveau waarop de vragen werden gesteld? 

“Dit is niet mijn expertise kerngebied, maar als politiek wetenschapper ben ik hier natuurlijk wel in geïnteresseerd. Waar ik mij mee bezig houdt is een brug slaan tussen partijen politiek en Europese politiek. [..] Ik ben wel erg onder de indruk van deze 16-jarigen, zij hebben echt sterke elementen genoemd. Het is ook erg goed dat zij op jonge leeftijd al iets te maken hebben met politiek, dit heb ik ook duidelijk willen maken met een boodschap: het is erg goed dat burgers actief deelnemen in de politiek.”

*to rally ‘round the flag: het populair worden van een leider ten tijde van een crisis

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *