Een interview met Léon Mölenberg – Commissie Flevoland

Door Lieke Vernooij

 

 Op de maandagmiddag in het provinciehuis van Flevoland, kreeg commissie IMCO “bezoek” van hun expert. De commissie werd ingebeld door Léon Mölenberg, al werd hij wel negentig procent van de tijd Molenberg genoemd. Meneer Mölenberg was van 1987 tot 2005 docent en juridisch onderzoeker aan Maastricht University op het gebied van consumenten- en contractenrecht, burgerlijk procesrecht en het internationaal privaatrecht. Hij is expert op het gebied van de Wet Verkoop op Afstand en is lid van de koepelorganisatie/paraplu-organisatie voor online retailing waar Thuiswinkel.org in participeert. Zoals misschien wel duidelijk geworden is uit deze hele lijst aan ervaringen in het consumentenrecht, hebben we een echte expert in ons midden gehad. 

 

Alle commissieleden hadden de mogelijkheid om meneer Mölenberg enkele vragen te stellen en daar hebben ze stuk voor stuk gebruik van gemaakt.

Jasper Ruzius mocht het spits afbijten met de vraag, “hoe kunnen we als Europese Unie zorgen dat webshops zich houden aan de opgestelde regels?”. Hierop volgde een heel duidelijk antwoord: de Europese richtlijnen zijn alleen van toepassing op webshops binnen de Europese Unie of consumenten binnen de Europese Unie. Er moet voor webshops buiten de Europese Unie een vertegenwoordiger zitten die zich wel bevindt binnen de Europese Unie, dit geldt bijvoorbeeld voor webshops als Alibaba en Wish. 

Lars vroeg zich af, hoe het dan zou zitten met producenten binnen de Europese Unie als die zich niet aan de regels houden. Ook die vraag wist meneer Mölenberg meteen te beantwoorden. Ook hier is niet alles koek en ei. Hier zijn ook ondernemers die zich niet aan de regels houden. Als serieuze ondernemer van een in de meeste gevallen groter bedrijf, hou je je meestal wel aan de regels, maar deze regels kunnen wel erg complex zijn. Toch is het wel makkelijker om de regels te handhaven binnen de EU vergeleken met buiten de EU. We hebben natuurlijk toezichthouders, maar die hebben lang niet altijd de middelen om in te grijpen. Over het algemeen houden de toezichthouders wel de zwarte schapen uit de markt.

Om even van onderwerp te veranderen had Yinthe de vraag ingebracht wat meneer Mölenberg zelf vindt van de aanpak met betrekking tot de consumentenbescherming van de Europese Unie. Waarop meneer Mölenberg antwoordde, er is een hoog niveau van consumentenbescherming in Europa met hier en daar een uitschieter. Volgens meneer Mölenberg werkt het niet om de consument te beschermen door middel van een heel wetboek aan regeltjes. Er moet eerst gekeken worden naar de bestaande wetgeving voordat we kijken naar nieuwe wetgeving, vooral ook om overlapping tussen wetten en regels te voorkomen. Teveel (lastige) regels, maken het onoverzichtelijk en alleen maar ingewikkelder, daarom moet er voorzichtig om worden gegaan met nieuwe wetgeving en is er altijd eerst onderzoek nodig of er echt een nieuwe wet nodig is.

Er werden nog veel meer vragen gesteld dan dit, de commissieleden zijn hierdoor volledig geïnformeerd over het onderwerp. Meneer Mölenberg is zo duidelijk geweest dat het nu net is alsof we te maken hebben met een commissie IMCO, vol met experts in opleiding. Hiervoor wordt meneer Mölenberg, namens de commissie, nogmaals bedankt.

           

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *