Karel Lohmeier Waarom moeten we je amendement ondertekenen? “Het amendement stelt voor om het OC van de commissie Rechten voor de Vrouw en Gendergelijkheid betreffende het opleggen van bepaalde straffen te vervangen door adviseren: de EU heeft deze bevoegdheid namelijk niet. Dit zorgt ervoor dat we...