MEP krant 2019: MEPPERS

Herleef MEP 2019 met het krantje over onder andere de opening en de algemene vergadering, maar ook met leuke rubrieken en interviews met echte parlementariërs en speechschrijvers! De online versie van dit krantje, genaamd MEPPERS, bevat ook een kort verslag over de laatste twee resoluties tijdens de algemene vergadering, die wegens het drukken niet opgenomen…

Algemene vergadering AGRI

Door Maaike Makkink en Lisanne Borst Een wereld die is verpest door de keuzes van de generaties van hiervoor, volgens de commissie Landbouw en Plattelandsontwikkeling is dit het dramatische beeld dat over een paar jaar werkelijkheid kan zijn. Door monoculturen raakt de bodem uitgeput en er worden nog steeds vele schadelijke bestrijdingsmiddelen gebruikt. De commissie…

Algemene vergadering FEMM

Door Maaike Makkink en Joris Cloosterman Vrijdagmiddag was het dan eindelijk zover voor de commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid, oftewel commissie FEMM. Als allerlaatste was hun commissie dan eindelijk aan de beurt. Er waren geen tekstuele wijzigingen dus kon er gelijk worden begonnen met het voorlezen van de OC’s. Vervolgens kwam de voorspeech…

Interview met een MEP’per

Door Joyce de Jonge Chun Wai Man is een gedelegeerde uit Amsterdam, deze regio vertegenwoordigt Tsjechië in het Model European Parliament Nationaal 2019. Hij heeft bijgedragen aan de resolutie van LIBE; Burgerlijke Vrijheden en Justitie. Wij als het MEP pressteam vroegen hem tijdens het lobbyen een aantal vragen welke hij beantwoordde zonder enige aarzeling. Zo…

Algemene vergadering ITRE

Door Maaike Makkink Als allerlaatste voor vandaag mocht de commissie van industrie, onderzoek en energie. Het vraagstuk van deze commissie was hoe kernenergie als alternatief gebruikt kan worden bij de energietransitie. Na de speech vanuit de commissie gingen we meteen door naar de amendementen, omdat er geen informatieve vragen waren. Het amendement dat was ingediend…

Interview met Jorick van Erp

Door Maaike Makkink en Lisanne Borst Op woensdagochtend had het pressteam een interview met Jorick van Erp, wetgevingsjurist bij het ministerie van Binnenlandse zaken. Hij is nu, samen met een werkgroep van vijf man, bezig om een Nationaal Jeugd Parlement op te zetten. Kunt u ons wat vertellen over het Nationaal Jeugd Parlement? We zijn…